Stor genomgång av fondsparande 2020

Enkelt uttryck kan man säga att en fond är en korg som innehåller värdepapper (aktier och räntor). Dessa värdepapper ägs gemensamt av de som har valt att spara i fonden genom att köpa andelar av den och bli andelsägare. En fond är ett smidigt sätt att få tillgång till en samling olika värdepapper och eventuellt få avkastning på sin investering.

Innehållsförteckning

Hur fungerar en fond?

Du måste köpa andelar i en fond för att kunna äga den och ta del av de värdepapper som finns där. Om fonden innehåller 15 aktier blir du med andra ord indirekt en ägare i alla de tolv bolagen som är representerade. Alla som har ett intresse av att köpa en fond brukar i princip också få lov att göra det. Det behöver inte finnas en fysisk person som säljer så många andelar av fonden som du är på jakt efter. Istället köper du fondandelar av fondbolaget.

Den vanligaste typen av fonder är öppna fonder (även kallade open-ends) där det skapas nya andelar så fort folk vill köpa och efterfrågan ökar. Det finns även stängda fonder (så kallade close-ends) som där antalet andelar är fastställda. Dessa handlas på ett annorlunda sätt jämfört med de mer vanliga öppna fonderna.

Varför ska man spara i fonder?

Riskspridning är som bekant väldigt viktigt att ha i bakhuvudet när man ska investera sina sparpengar. Genom att spara i en fond som innehåller flera värdepapper istället för i några aktier till exempel sprider du din risk. Som grädde på moset behöver du inte sätta dig in i några detaljer när det kommer till din placering och ditt sparande. Det sköter istället fondförvaltare och fondbolag åt dig som med jämna mellanrum byter ut aktier och justerar risknivån. Det ger dig även en möjlighet att investera på marknader som du själv kanske inte är så insatt i. Istället kan du luta dig tillbaka och låta fondbolagen och förvaltarna göra jobbet åt dig genom sina analyser.

Vilka är de vanligaste fonderna?

Det finns en hel del olika fonder att välja mellan. Du har kanske hört talas om aktiefonder, indexfonder och räntefonder. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Beroende på vilket mål du har med ditt sparandets och vilket tidsperspektiv du har tänkt dig finns det en rad olika fonder att välja på - alla med olika placeringsinriktningar. Du behöver även väga in vilken risk du är villig att ta.

  •  En aktiefond lägger minst 75 procent av de pengar du satsat på aktier. Resten av dina pengar hamnar i räntepapper. Aktiefonden har för det allra mesta en nischad inriktning. Vissa investerar kanske bara i IT-företag, medan andra väljer att satsa på en geografiskt avgränsad marknad såsom svenska bolag. En aktiefonden kan innehålla upp till hundratals olika företag i sin fondportfölj vilket innebär att du sprider dina risker. Även om några aktier går dåligt måste detta inte påverka helheten. En nackdel är att det kan vara svårt för dig att få en bra bild av var dina pengar egentligen investeras.
  • Blandfonder kallas de fonder som investerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen bestäms av den som förvaltar den enskilda fonden vilket innebär att det kan skilja sig åt mellan olika fonder. Det kan även ändras över tid hur fördelningen ser ut i den enskilda fonden. Om det skulle vara oroligt på börsen kan fondförvaltaren exempelvis välja att dra ner andelen aktier. Detta för att minska risken för att fonden ska tappa i värde. Generellt kan man säga att blandfonder har lägre risk än aktiefonder. Samtidigt kan en blandfond ge klart bättre avkastning jämfört med räntefonder.
  • En räntefond är en fond som väljer att placerar sitt kapital i så kallade räntebärande papper. Det kan till exempel röra sig om obligationer eller statsskuldväxlar. Du som investerar kan välja om du vill placera dina pengar i en kort räntefond eller om du föredrar en lång räntefond. Med en kort räntefond gör man en placering på mindre än ett års sikt. På samma sätt så kan man välja att investera sina pengar i en lång räntefond placerar om man blickar längre framåt i tiden än bara ett år. Avkastningen för räntefonder brukar generellt vara låg. Därför är det en bra idé att ta sig en mer noggrann titt på den årliga fondavgiften. Risken finns att den kan äta upp en betydande del av det du får ut.
  • En indexfond innehåller aktier som brukar följa ett bestämt börsindex. Det kan till exempel röra sig om de 30 mest köpta och sålda aktierna på en viss börs. När det går bra för bolagen på börsen stiger följaktligen även fonden i värde. Dessa indexfonder har ingen som förvaltar dem och väljer vad som ska köpas eller säljas för dagen.Indexfonden sköter i princip sig själv och följaktligen är även fondavgifterna för det mesta låga.

Utöver dessa fonder kan även nämnas Hedgefonder med hög risk, etiska fonder som påverkas av etiska bedömningar, ideella fonder där delar av avkastningen eller förvaltningsavgiften skänks till välgörande ändamål, garantifonder, fond-i-fond som investerar i andra fonder istället för direkt i värdepapper samt utlandsregistrerade fonder.

Hur ska man tänka kring risk?

Om du handlar med värdepapper finns det alltid en risk inblandat. Som med mycket annat som handlar sparande så behöver du ta dig en funderare kring hur du tänker kring risk kontra avkastning. Generellt så behöver man ta större risker om man vill ha möjlighet till en bättre avkastning. En generell riktlinje är att ju längre spartid du har - desto större risker vågar man att ta.

Fonder har olika riskprofil som ofta hänger ihop med vad de investerar i. Är det en fond som investerar i värdepapper där priset kan förändras mycket (så kallade volatila värdepapper) är risken oftast högre. Man tittar även på variationen av värdet historiskt (fluktuationen) och hur stor risken anses vara att man förlorar hela eller stora delar av sitt kapital när man avgör hur pass stor risk en fond har.

  • Fonder som har en låg risk har ofta haft små kurssvängningar sett på lång sikt. Därför anses risken för förluster för det mesta lägre än om man jämför med exempelvis en aktiefond där kursen kan både stiga och sjunka rejält. Exempel på fonder som har en låg risk kan bland annat vara korta räntefonder. Även vissa blandfonder med stor andel räntepapper räknas in här.
  • En fond med medelhög risk kan om du har tur ge dig en bättre avkastning än vad räntan på ett konto kan erbjuda. Exempel på fonder som har medelhög risk är exempelvis blandfonder som innehåller både aktier och räntor. Även vissa aktiefonder som rent geografiskt väljer att placera över hela världen ingår här.
  • Värdet på fonder som har hög risk kan stiga snabbt men de kan även sjunka kraftigt. Det betyder att om du har tur har du möjlighet att få till en bra avkastning, och har du otur kan värdet på dina fondandelar sjunka rejält. Fonder som har en hög risk är aktiefonder som till exempel väljer att placera i ett visst land - eller i en viss bransch.

Vissa skulle säga att den stora risken som är förknippad med fonder är du själv. Inte minst om du tänker kortsiktigt med ditt sparande. När börsen skakar och ditt privata sparande är i riskzonen blir man självklart orolig. Då är det viktigt att inte göra några drastiska förändringar med sitt sparande. Börsen hamnar i oroliga perioder ibland. Om du sparar långsiktigt är det bättre att sitta still i båten och rida ut stormen. Även om det är svårt att gissa hur lång en nedgång kan pågå, så vet vi av erfarenhet att en nedgång inte kommer att vara för evigt.

Hur köper och säljer man fonder?

För att du ska kunna handla med värdepapper behöver du ha tillgång till ett så kallat konto som kallas för en depå eller ett förvar. Det är således inte ett vanligt bankkonto utan främst till för att förvara sina värdepapper. Ett aktie- & fondkonto hos en bank är ett vanligt sätt som många väljer att förvara sina värdepapper på. Flera aktiemäklare erbjuder även tillgång till investeringssparkonton. Den stora skillnaden mellan att ha sitt sparande på ett investeringssparkonto istället för att ha det på ett aktie- & fondkonto är att man med ett ISK betalar en årlig schablonskatt på sitt sparande.

I praktiken innebär det att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Denna procentsats är baserad på värde på ditt konto. På ett aktie-och fondkonto betalar man istället skatt på vinsten man gör. Det finns även så kallade kapitalförsäkringar, detta är ett sparande man kan välja hos ett försäkringsbolag. Detta privata fondsparande ger dig möjlighet att antingen själv köpa värdepapper, eller låta försäkringsbolaget placera och förvalta dina pengar åt dig. Precis som i fallet med ett investeringssparkonto betalar du en årlig skatt på kapitalförsäkringen. Denna skatt är baserad på ditt innehav och på dina insättningar.

Vilka är de bästa fondmäklarna?

Ett aktie- och fondkonto hos en bank är ett av de vanligare sätten som man kan förvara sina värdepapper på. Men det finns även en rad aktiemäklare som erbjuder så kallade investeringssparkonton. Det är upp till dig att avgöra vilken aktiemäklare som du helst vill använda dig av. Avanza och Nordnet är två kända svenska fondmäklare som går att finna på nätet.

Även våra större banker i landet tillhandahåller möjligheter att handla med aktier och värdepapper. Bland annat finns Danske Bank, SEB, Skandiabanken, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP & Fondab och Swedbank. Var alltid noga med att titta på villkoren innan du väljer vem eller vilka som ska få ta hand om dina värdepapper.

Ska man enbart investera i fonder?

Diversifiering är nyckeln enligt många. Fonder kan vara en god investering - men det kan samtidigt vara nyttigt att lägga en del av sitt sparande i antingen aktier eller andra värdepapper. Fonder bör istället ses som ett bra komplement till så kallade direktinvesteringar i aktier. Inte minst eftersom du med dina fonder ges möjlighet att investera i marknader där du idag inte äger aktier. En bra sak att tänka på är att se till att ens värdepapper är en blandad kompott som inte har någon exponering mot samma land eller mot samma bransch till exempel. Historien har nämligen visat oss att det kan bli bättre avkastning om du äger flera värdepapper på flera marknader.

Senast Uppdaterad: 2020-11-03 14:37:27

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
59 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5

Testvinnare - Bästa Fonder

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu