Spara & Investera

Att spara är för många en naturlig del av privatekonomin. Hur mycket vi sparar varierar däremot kraftigt och är individuellt. Även vad vi sparar i varierar. Vissa föredrar bankkontot och andra väljer istället att investera sina pengar. Genom att investera i olika värdepapper, eller andra tillgångar, kan du få en mycket högre avkastning än att enbart välja bankkontot. Vi har jämfört de de bästa spar- och investeringsformerna och tittat på hur du kan kombinera dessa för att få en bra avkastning till en rimlig risk.

Spara och investera - en översikt

 • piggy bank

  Vad innebär det att spara?

  Alla vet vi att det är viktigt att spara. Hur vi väljer att spara och investera är avgörande för det liv vi kan leva och framför allt hur trygga vi kan känna oss om något oväntat händer. Det ska dock också vara roligt att spara. Vi vill kunna föreställa oss den där långresan på ett år, eller provköra den där bilen och veta att det faktiskt är möjligt för oss att någon gång kunna köpa den. Oavsett storlek på lönen är det klokt att lägga undan en del av den, utan att behöva göra alltför stora uppoffringar. Att spara behöver inte vara svårt och det är något alla kan göra. Det viktigaste när du sparar är att ha ett förhållningssätt till pengar och önskemål som innebär att du inte gör av med mer än du faktiskt får in. Genom att leva inom dina ekonomiska ramar, och försöka att räkna in sparandet i din privatekonomi, kommer du så småningom att se det som naturligt att lägga undan pengar varje månad.     
 • growth 1

  Vad innebär det att investera?

  En investering innebär att du lägger in pengar i något med förväntningen om framtida avkastning. Du vill inte enbart skydda dina pengar, utan även få dem att växa. Investeringar kan göras på många olika sätt och det är i princip bara ens idéer som sätter gränserna. Allt som kan antas ha en potentiell värdeökning kan vara intressant. Investeringar är alltså inte bara begränsade till aktier, fonder och Bitcoin. Gemensamt för alla investeringar är dock att du bör ha kunskap om det du investerar i. Genom att du tar en högre risk med dina pengar, kan kunskapen och förståelsen vara avgörande. Investera alltså främst i det du förstår dig på.   
 • how much

  Hur mycket ska jag spara?

  Det finns olika bud om hur mycket du bör spara varje månad, varje kvartal eller varje år. Ett tips kan vara att spara 10 % av lönen och att försöka ha som mål att spara de pengar som blir över varje månad, istället för att göra av med dem. Ett annat råd är att ha ungefär en årslön på ditt sparkonto, eller i investeringar. På så vis får du ett bra skydd mot eventuell arbetslöshet eller oväntade utgifter. Generellt sett kan du försöka att inte leva från lön till lön. Om du gör detta riskerar du att anstränga din privatekonomi och även dina privata relationer.
 • accounting

  Hur mycket ska jag investera?

  En bra utgångspunkt är att inte investera mer än du kan förlora. Låna till exempel inte till investeringar, om du inte vet exakt vad du ger dig in på. Utöver denna tumregel, är det svårt att svara på hur mycket pengar som du ska lägga på investeringar. Om du till exempel är kunnig och intresserad av en hobby, lägger du förmodligen mer pengar och energi på den. Det samma kan gälla dina investeringar. Att handlar bland annat aktier kan vara en källa till nöje på samma gång som det ger pengar tillbaka. Vi kan dock konstatera att om ditt sparande främst ska vara en buffert, så kan du betrakta investeringarna som en källa till avkastning. Justera alltså ditt risktagande därefter. 
 • bank 1

  Hitta rätt sparkonto

  I takt med att räntorna har sjunkit, har det blivit svårare att hitta bra sparkonton. Det finns dock sparkonton som fortfarande har en bra ränta, speciellt om du binder räntan på 1 eller 2 år. Den risk du tar då är att du kan gå miste om eventuella räntehöjningar. Ett bra sparkonto bör, förutom en hög ränta, också ha insättningsgaranti. Det innebär att du får tillbaka de pengar som du har på kontot, om den bank eller aktör som står för kontot skulle gå i konkurs. Maxbeloppet ligger i dagsläget på 1 050 000 kr.
 • budget 1

  Hitta aktier och fonder för dig

  Investeringar i aktier eller fonder har över tid varit lönsamma affärer. De kräver dock ofta att du sätter dig in i det du köper. Aktier kräver ofta mer tid, speciellt om du har en aktieportfölj med färre aktier. Då väger varje del tyngre relativt helheten. Om du istället väljer aktiefonder, får du automatiskt en större spridning på dina innehav. Fonder kommer dock i många olika varianter även om aktiefonder är den vanligaste kategorin. För att hitta rätt fonder och aktier för dig, oberoende av vilken typ av person du är, har vi samlat våra inspirerande aktie- och fondtips på undersidorna aktier, respektive fonder.   

Skillnader mellan att spara & investera

Att spara och investera kan i vardagligt tal låta som samma sak. Båda innebär att avsätta en viss del av sina pengar för framtida användning. Men det finns vissa skillnader mellan de båda begreppen och det kan vara bra att veta vilka.

Spara

 • Görs ofta på vanliga bankonton, men även i fonder, såsom räntefonder, och aktier.

 • Innebär ett säkert sätt att förvara sina pengar. Man riskerar inte att förlora det man har, men man går heller inte med någon vinst.

 • Ett bra sparande bör ge en avkastning, en ränta, som motsvarar inflationen genom prishöjningar. Om du inte får någon ränta, minskar dina pengar successivt i värde. 

Investera

 • Görs ofta i aktier och fonder. Men också i andra ekonomiska värdepapper såsom obligationer, optioner, terminsaffärer, råvaror och valuta. Man kan även investera i rent konkreta objekt som fastigheter eller konst.

 • En investering görs med förväntningen om en avkastning. Samtidigt riskerar de också att sjunka i värde om investeringen inte lönar sig. Detta är den risk man får ta för möjligheten att få avkastning.

 • Genom att investera pengar tar du ofta del i samhällsekonomin på ett mer aktivt sätt än att enbart ha pengarna på ett bankkonto.

 • Betyder inte samma sak som spekulation, vilket innebär att du tar en risk som snarare bygger på gissningar och förhoppningar, än konkreta fakta och analyser. Det är dock svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan spekuleringar och investeringar. 

Vi kan konstatera att det råder en viss skillnad mellan att spara och investera, även om de tangerar varandra. Gemensamt för de båda är att de är en form av att säkra pengar för framtiden och att få avkastning.

Visste du att
Tips!
Tänk kreativt när det gäller balansen mellan sparande och investeringar. Lås inte in dig vid ett sätt att se på denna delen av privatekonomin, utan våga prova nya sätt. På så vis lär du dig mycket och blir bättre på det du gör. 

Kombinera sparande med investeringar

Den bästa kombinationen för en fungerande och hållbar privatekonomi är att kombinera sparandet med investeringarna. För de flesta passar det bra att ha sparpengarna på ett sparkonto med bra ränta. För att öka chansen till avkastning är det en bra idé att även lägga pengar i fonder eller aktier. Du behöver inte investera hela ditt sparkapital, utan det räcker med en del för att få en bra helhet. Även om fördelningen är upp till dig, kan man tänka sig att du lägger 20 % i aktier och fonder och resten på ett bra sparkonto. Eftersom tillgångar såsom aktier brukar påverkas av inflationen, kan de vara ett bra skydd mot denna. När en valuta faller i värde, ökar tillgångar i pris. Beroende på hur risktagande du är, kan du givetvis ändra fördelningen efter eget huvud. Istället för ett sparkonto kan du också välja en räntefond, även om dessa normalt sett har en högre risk än ett bankkonto.  

Olika former av investeringar

För den som vill investera sina pengar finns det en mängd olika alternativ. Många investeringar kan föra med sig en hög risk, men samtidigt en hög avkastning. Detta gäller i synnerhet instrument med hävstång, alltså belåning. 

 • Certifikat: Detta finansiella instrument följer vanligtvis en underliggande tillgång, såsom en råvara. Den kan handlas med eller utan hävstång och har en avgift kopplad till sig. Hävstången sätt många gånger för en dag i taget, vilket gör att certifikat lämpar sig bäst för trading. Avgiften brukar tas ut per dag.
 • Terminer: Detta är ett kontrakt mellan två parter som innebär att dessa förbinder sig att köpa, eller sälja, någon sorts värdepapper vid en senare tidpunkt.
 • Optioner: Dessa fungerar på liknande sätt som terminer, med skillnaden att optionsutställaren och optionsinnehavaren inte förbinder sig att köpa eller sälja vid en given tidpunkt.
 • Mini futures: Är en börshandlad produkt som följer en underliggande tillgång med hävstång, vilket innebär att värdet kan både öka och minska kraftigt. Hävstången är linjär, vilket innebär att den kan variera över tid.
 • Warranter: Kan handlas med hävstång och är ett derivatinstrument (alltså ett värdepapper som är kopplat till en underliggande tillgång) som förbinder dig att köpa eller sälja något till ett visst pris vid en viss tidpunkt.   
 • Börshandlade fonder: ETF:er som de också kallas fungerar som en fond, bortsett från att de inte har en förvaltare, utan följer underliggande tillgångar automatiskt. De handlas också på daglig basis som en aktie, utan någon fördröjning vid köp och sälj.

Bästa fonderna 2021

Fondsparande har länge varit populärt i Sverige. Det är inte så konstigt eftersom det finns flera fördelar med sparformen. Du sprider ut dina risker på flera värdepapper och du har...

Läs mer

Att tänka på innan du börjar spara och investera

Innan du sätter igång att spara eller investera finns det ett och annat att tänka igenom. Genom att planera ditt sparande eller din investering blir det inte bara roligare och enklare, du får också ett sparande skräddarsytt efter vad du behöver.

 • Mål? Ställ dig frågan vilket du mål du har. Vill du spara till något särskilt? Kanske en resa, en ny bil, möjligheten att sätta in mer egna pengar vid ett husköp? Du kan också ha det ambitiösa målet att en dag bli ekonomiskt oberoende, alternativt gå ned i tjänst. Eller bara ha extra pengar efter pensionen. Var och en har olika mål och drömmar, därför är det viktigt att du anpassar ditt sparande och dina investeringar till vad just du vill ha.
 • Kort eller lång sikt? Hur lång framförhållning har du? När behöver du dina pengar? Vilket tidsperspektiv du har för dina pengar har stor betydelse för hur du väljer att spara. Om du behöver pengarna inom ett par års tid, kanske du bör överväga en investeringsform med lägre risk. Sparar du däremot till pensionen, är det ofta viktigt med en avvägning mellan olika tillgångar och sparformer.
 • Hur mycket kan du avvara varje månad? Alla kan spara. Det gäller bara att veta hur mycket. Gå igenom dina utgifter och inkomster, gör upp en enkel budget och se hur mycket du kan eller är villig att lägga undan. Ju mer du lägger undan, desto snabbare når du dina mål.
 • Hur mycket tid vill du ägna åt dina pengar? Vill du göra det enkelt för dig och helt slippa tänka på pengarna? Då kan en aktiefond passar dig bäst. Om du däremot tycker det är roligt att läsa in dig på investeringsformer och dessutom har den tid som krävs, kan du satsa på aktier eller andra mer riskabla tillgångar. Alla har olika intressen och olika mycket ledig tid. Se därför till att skaffa dig ett sparande som du trivs med. Att spara och investera bör kännas roligt och motiverande.
 • Hur stora risker är du villig att ta? Avgör själv vilken risktyp du tillhör. Tillhör du dem som vill sova gott på natten och vill ha dina pengar säkrade på ett stabilt konto? Eller tycker du det är spännande att följa marknaderna och kan tänka dig att ta andra risker? Beroende på vad du svara kommer olika spar- eller investeringsformer att passa dig olika bra. 

 

Senast Uppdaterad: 2021-05-06 13:00:11

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
54 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Testvinnare - Bästa Spara & Investera