Olycksfallsförsäkring

Nej, det händer inte mig, säger man. Och visst, oftast gör det inte det. Men någon gång kan oturen vara framme och då kan det vara bra att backas upp av ett skydd. Att en olycka händer kan i sig vara jobbigt, att därtill sakna olycksfallsförsäkring kan göra det hela ännu jobbigare.

Innehållsförteckning

Nu kan man hävda att pengar inte hjälper mot allt. Och visserligen kan det stämma att en nackskada inte gör mindre ont om man får ekonomisk ersättning. Men som man säger, om man kan välja mellan att gråta i en Ferrari eller i en skrothög, då är det uppenbart vad de flesta av oss väljer. Så därför är det viktigt att faktiskt ha en olycksfallsförsäkring som hjälper till om olyckan är framme.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är vad det låter – en försäkring som träder i kraft om du råkar ut för någon olycka. Vad som räknas som olycka kan i vissa fall vara gränsfall, men i regel innebär det olyckor som orsakar yttre skador.

Det ska också röra sig om en plötslig, ofrivillig och yttre händelse.. Då kanske man frågar sig om inte alla olyckor är ofrivilliga, ingen går väl och blir skadad frivilligt. Visserligen, men det finns ändå vissa skillnader.

Bryter du benet efter att ha ramlat ner från en stege räknas detta givetvis som en olycka. Du ramlade ju inte självmant ner från stegen. Om du skadar knät när du är ute och springer är också detta en skada, men oftast räknas inte sådana skador som ofrivilliga. Du visste vad du gav dig in på när du gav dig ut och sprang. Däremot finns det extra försäkringar att köpa till för den som idrottar mycket.

Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

Vad som täcks av försäkringen kan skifta en aning beroende på försäkringsbolag och villkor. Rent generellt kan man dock säga att en olycksfallsförsäkring täcker bland annat följande:

Kroppsskador till följd av

 • trafikolycka
 • annan typ av olycka, exempelvis fallolycka
 • förfrysning
 • värmeslag
 • solsting
 • TBE på grund av fästingbett

 

På vilket sätt kompenseras då dessa skador?

Som vi redan påpekat går ju inte själva skadan att avhjälpas med pengar. Benämningen olycksfallsförsäkring låter ju onekligen som att det handlar om att skydda försäkringstagaren mot skador. Om det vore så väl skulle nog fler se till att skaffa en sådan försäkring. Men vad det handlar om är att man vid en skada får ekonomisk ersättning. Skadan i sig kan vara nog så jobbig, men att dessutom blir lidande ekonomiskt blir en dubbel börda. Det kan underlätta rejält att få en summa pengar när man sitter med gipsat ben och inte kan jobba på tre månader, eller om man råkat ut för en olycka så att man behöver kostsam rehabilitering.

Det finns en mängd olika områden där man kan bli hjälpt på det här sättet av en olycksfallsförsäkring. Vi ska gå in på några av de vanligaste för att se vad en olycksfallsförsäkring egentligen täcker.

Medicinsk invaliditet.

Om du efter exempelvis en bilolycka drabbas bestående skada, alltså en såpass allvarlig skada att du inte blir återställd.

Ekonomisk invaliditet.

Med detta menas att du på grund av exempelvis bestående skada blir bestående oförmögen att arbeta. Kanske har du får en permanent skada av något slag som gör att du helt enkelt inte kan återvända till ditt jobb och inte heller kan ta något annat arbete. Det kan handla om värk av olika slag eller förlamning.

Kostnader som uppkommer i samband med en skada.

Här rör det sig oftast om skador som du återhämtar dig ifrån. Säg att du bryter benet och inte kan arbeta på ett antal månader men att du sedan kan återvända till ditt ordinarie jobb. Då kan du får en engångssumma som ska göra det lättare för dig att klara dig under den tid du måste vara sjukskriven. Det kan också täcka sådant som rehabilitering och liknande.

Kostnad för sjukhusvistelse och vård.

Att vårdas på sjukhus är inte gratis som många kanske kan förledas att tro. Visserligen bekostas den största delen av den vård man får med hjälp av offentliga medel, men en liten bit får man själv stå för. Varje dygn man ligger på sjukhus får man betala någon hundralapp eller två. För den som är tvingad till långvarig sjukhusvård vid en skada kan detta springa upp till rätt rejäla summor. Då kan det vara skönt att ha en olycksfallsförsäkring som hjälper en att betala de här summorna. Försäkringen täcker i de här fallen sjukhusvistelse, vård, medicin, resor och annat som krävs för att man åter igen ska komma på fötter innan man återgår till sin normala tillvaro.

Ersättning för ärr.

Kanske är ärr inte det första man tänker på när det gäller försäkringar. Men ärr kan innebära så mycket mer än bara ärret efter ett skrubbsår på benet. Och här handlar det om betydligt allvarligare former av ärr. En trafikolycka kan föra med sig påtagliga ärr som man måste få läkarvård för. Brännskador eller splitterskador är sådant som kan orsaka stora hudskador och lämna efter sig ärr som är både vanprydande och smärtsamma.

Vilka sorts ärr som täcks av detta är olika för respektive försäkringsbolag, men i stort sett är reglerna desamma om det rör sig om stora ärr efter olyckor.

Tandskador.

Att skada tänderna kan vara lättare än man tror. Det räcker att falla lite olyckligt och slå ansiktet mot asfalten så kan både en och flera tänder ryka. Då är det viktigt att ha en försäkring som täcker. Tandläkarkostnader kan springa upp i riktigt stora summor. Det som gäller här är att försäkringen täcker ”nödvändig behandling”. Vissa gånger kan detta vara ett gränsfall, och tolkningarna kan skilja sig åt från ett försäkringsbolag till ett annat.

Tilläggas bör att även de som har protes och får denna skadad också har rätt till ersättning för detta.

Ersättning vid dödsfall.

Om det allra värsta händer kan det även betalas ut en summa vid dödsfall. Nu kan man kanske tycka att man inte har särskilt stor använding för pengar om man inte längre lever, så varför ska man betala till en försäkring som täcker ens eget dödsfall?

Anledningen är helt enkelt att den hjälper de efterlevande. Själva ersättningen går till dödsboet. Dessvärre kan dödsfall kosta en ganska rejäl slant, ofta mer än man kanske kan ana. Begravning och juridisk hjälp för bodelning är bara några av de saker som de efterlevande släktingarna är tvungna att bekosta. Det kan även tillkomma resor i samband med försäljning av egendomar.

Så även om det låter som något man kanske helst vill låta bli att bry sig om kan en olycksfallsförsäkring komma till stor nytta om det händer som egentligen inte får hända.

Värt att notera här är att just summan som ges för ersättning vid dödsfall kan variera. Detta beroende på åldern hos den försäkrade. En gammal person ersätts i regel lägre än någon som är yngre.

När gäller inte en olycksfallsförsäkring?

Det finns en hel del områden som en sådan här försäkring inte täcker. Naturligt nog då allt inte är att betrakta som ofrivilliga skador.

Mer riskfyllda aktiviteter ersätts inte av en vanlig olycksfallsförsäkring. Den som utövar idrott aktivt eller kanske till och med gör det professionellt kan teckna tilläggsförsäkringar och även andra försäkringar som täcker just skador som kan uppkomma på grund av någon sportaktivitet.

Sådant som inte täcks av en olycksfallsförsäkring är bland annat skador som uppkommit på grund av:

 • dykning
 • skidåkning
 • flygning
 • bergsklättring
 • boxning och kampsport
 • bungyjump
 • motorsport
 • professionell träning och/eller tävling

Att dessa och liknande aktiviteter inte ingår i en olycksfallsförsäkring är ganska förståligt. Den som deltar i sådana här aktiviteter är medveten om att det innebär en viss risk. En skada som uppkommer på grund av bungy jump kan alltså inte kallas ofrivillig, även om ingen givetvis rent konkret önskar bli skadad.

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?

I stort sett står det fritt för alla att teckna en olycksfallsförsäkring. Det finns dock några undantag. Villkoren är nämligen olika för olika personer. Detta låter värre än vad det är. Det är inte så att försäkringsfirmorna gör skillnad på människor.

Nej, det avgörande faktumet man tittar på här är ålder. Detta är ganska uppenbart, då en person med högre ålder löper större risk att drabbas av skador efter olyckor. En ung frisk människa återhämtar sig vanligtvis snabbare efter en skada än en person som är över 80 och har andra krämpor i botten.

Även när det handlar om livsförsäkringsdelen är villkoren naturligt nog olika beroende på hur gammal försäkringstagaren är.

Vilka åldersgränser gäller?

Det finns inga entydiga regler för vem som kan teckna en olycksfallsförsäkring, och alla bolag har sina egna riktlinjer som de går efter. Trygg-Hansa är det bolag som har lägst åldergräns, den går redan vid 54 års ålder. Den som är äldre än 54 år kan alltså inte teckna något olycksfallsförsäkring här.

Andra bolag är något generösare. Förutom Länsförsäkringar som drar sin gräns vid 59 år, finns det en hel del som anser att pensionsåldern är den mest lämpliga. Flera av de stora bolagen sätter stopp för personer som är 65 år eller äldre.

Men det finns också ett fåtal som välkomnar även äldre att skaffa olycksfallsförsäkring. Hos både Watercircles och Gjensidge anser man att 74 år är den ålder då man inte längre kan erbjuda denna sorts försäkring.

Försäkringens upphörande

Även om det ingår ersättning vid dödsfall är det inte alla bolag som låter försäkringen upphöra vid dödsfall. Endast ett fåtal av de större låter försäkringstagaren vara täckt livet ut oavsett hur gamla de blir. Mer vanligt är att försäkringen upphör när personen ifråga nått en viss ålder. Vissa har 75 år som övre gräns, men de allra flesta har 65 år.

Hur stora ersättningsbelopp handlar det om?

Nu kommer vi till den fråga som kanske helst vill ha svar på innan man tecknar sin försäkring. Hur mycket får jag i ersättning om något händer?

Ersättningens storlek beror på en rad olika faktorer.

 • Medicinsk invaliditet samt Ekonomisk invaliditet: sträcker sig från den lägsta 200 000 kronor upp till maxmalt 2 325 000 kronor. Skillnaden beror dels på villkoren, dels på den försäkringssumma du valt att betala.
 • Engångsbelopp för skador: 400 - 50 000 kronor. Att det skiljer så mycket beror på att även skadorna skiljer sig åt.
 • Ersättning vid dödsfall: 23 000 - 150 000 kronor.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Och slutligen ännu en avgörande fråga, nämligen hur mycket du måste betala om du väljer att teckna en försäkring.

Också här är det omöjligt att säga en exakt summa då den beror på vad som ingår i försäkringen, hur stor ersättning du vill har och din ålder. För en person som är 40 år ligger årskostnaden på allt från 200 kronor upp till 2000 kronor.

Sammanfattning

Bör man då ha en olycksfallsförsäkring?

Svaret är ja. Den summa det kostar per år kan definitivt vara värt känslan att slippa oroa sig för vad som skulle hända om olyckan är framme.

Och även om vi givetvis inte önskar att det ska hända något kan det vara klokt att vara förberedd på allt. Om det mot förmodan händer något, då behöver du i alla fall inte bekymra dig om ekonomin utan kan istället i lugn och ro fokusera på att bli bra igen. Och det är i alla fall nästan som att sitta i den där Ferrarin och gråta!

Senast Uppdaterad: 2020-11-03 14:35:16

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
93 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Testvinnare - Bästa Olycksfallsförsäkring

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu