Hundförsäkring

Ibland sker saker som vi inte kan förutspå. Att äga en hund kan innebära oförutsedda utgifter. Precis som du och jag kan bli sjuka kan även hundar bli sjuka och behöva kvalificerad vård. Hundar kan även råka ut för diverse olyckor som innebär ett besök hos veterinären. Risken finns att kostnaden man drar på sig för veterinärvård måste betalas av en själv - något som kan bli dyrt. Därför är det en bra investering att ha en hundförsäkring.

Innehållsförteckning

Finns det olika hundförsäkringar? Vilken är bäst?

Vad som ingår i en hundförsäkring kan skilja sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag. En viktig tumregel för försäkringar i allmänhet och hundförsäkringar i synnerhet är att alltid jämföra erbjudanden och kostnader från olika försäkringsbolag genom att besöka deras webbplatser. Ta inte första bästa utan titta på det finstilta och bilda dig en uppfattning innan du sätter din namnteckning på kontraktet. Din självrisk, maxgräns på utbetalningar och övriga villkor är exempel på detaljer du bör kolla upp innan du tecknar din försäkring.

Vilka kända försäkringsbolag säljer hundförsäkringar?

Moderna Försäkringar, Agria, Folksam, ICA Försäkring, If, Sveland, Svedea, TryggHansa och Dina Försäkringar är några av de mer välkända försäkringsbolagen som kan erbjuda en bra hundförsäkring till dig och ditt husdjur.

Vad kostar en hundförsäkring på ett ungefär?

Det finns några saker du bör ta ställning till när det har blivit dags för dig att välja en försäkring. Framförallt hur mycket du är beredd att betala själv när det blir aktuellt med ett besök hos veterinären. Mellan tummen och pekfingret så kostar en hundförsäkring allt från en tusenlapp per år och upp till cirka tiotusen kronor per år. Priset skiljer sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Men även andra variabler spelar så klart in. Inte minst hur gammal din hund är och vilken ras det är, men även om den är kastrerad, nivån du vill ha på självrisken samt vilket veterinärvårdsbelopp du önskar och eventuella rabatter.

Även vilken stad du bor i kan påverka det slutgiltiga priset. Tittar man närmare på självrisk brukar de flesta försäkringsbolag erbjuda en valbar rörlig del, samt en fast del. Den fasta självrisken betalar du en gång under en självriskperiod - en period som oftast är fyra månader lång. Den rörliga självrisken å sin sida är en procentsats. Den betalar du på summan som är kvar efter att den fasta självrisken har blivit betald.

Vad är en hundförsäkring?

Du och dina närmaste har med stor sannolikhet alla en sjuk- och olycksfallsförsäkring för att undvika stora kostnader den dagen det händer något. Även tre av fyra hundar i Sverige är försäkrade i dagsläget enligt tidningen Råd & Rön. Kanske inte så konstigt då både smärre olyckor och större operationer kan bli en kostsam historia för dig som husse eller matte. Hundförsäkringar finns i olika storlekar och förpackningar beroende av vilket skydd du är på jakt efter.

I grova drag kan man säga att det finns tre olika försäkringstyper som alla kommer med olika val av självrisker och maxbelopp. En hundförsäkring består först och främst av en så kallad veterinärvårdsförsäkring. Denna försäkring ersätter kostnader som kan uppstå vid till exempel undersökningar och behandlingar som behöver genomföras när din hund har skadats eller blivit sjuk. Utöver veterinärvårdsförsäkring väljer många att teckna en livförsäkring, som är den vanligaste tilläggsförsäkringen som dessutom ibland kan ingå i försäkringspaket.

Den kan bland annat ge ersättning om din hund dör eller om den behöver avlivas innan en viss ålder. Det existerar även en hel del andra tilläggsförsäkringar som sammantaget kan skapa ett bättre försäkringsskydd än det ursprungliga. Det kan exempelvis röra sig om rehabilitering, medicin, användbarhetsförsäkring och undersökningar som inbegriper användandet av magnetröntgen eller datortomografi. Om du har en hund som du använder i ett speciellt syfte likt avel eller jakt kan det även finns behov för dig att titta på ett antal specialförsäkringar som existerar. Dessa är utformade för att täcka specifika händelser till exempel olyckor som kan påverka hunden till följd av en jakt

Hur fungerar en hundförsäkring?

De allra flesta djurförsäkringsbolag låter dig teckna en hundförsäkring från och med det att din valp är sex veckor gammal, tills dess att din hund har fyllt mellan fem och sju år. Om din hund skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka kan du få ersättning för veterinärvårdskostnaderna genom din hundförsäkring, givet att behandlingen utförs av en legitimerad veterinär. Dock brukar de flesta försäkringar ha begränsningar och undantag för vissa sjukdomar kopplat till vissa hundraser. Dessutom brukar du själv behöva stå för självrisken. Ibland måste man hos en del bolag även betala en kostnad utöver självrisken för veterinärvården. Försäkringarna täcker nämligen i huvudsak bara själva veterinärbesöket.

En hundförsäkring tecknas vanligtvis på årsbasis, försäkringen gäller med andra ord i ett år från och med dagen den tecknats. Oftast finns dock en karens på normalt 20 dagar från och med att man tecknat försäkringen. Under denna tid får du ingen ersättning för eventuella sjukdomar din hund drabbas av. Olycksfall har däremot ingen karenstid. Dessa ersätts direkt från och med försäkringens startdatum.

En livförsäkring är valfri för dig att teckna. Med en livförsäkring kan du ges ersättning om din hund skulle avlida eller om den behöver avlivas på grund av exempelvis en sjukdom eller en olycka. Livvärdet kan då högst uppgå till hundens så kallade gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet fastställs genom att man tittar på vilket inköpspris som gäller samt i vissa fall eventuella tävlingsmeriter eller andra meriter som kan spela in.

Med tilläggsförsäkringar som tidigare nämnts kan du också utöka ditt skydd ytterligare med till exempel en rehabiliterings- eller personolycksfallsförsäkring.

Är det något som inte ingår i försäkringen?

Om man tecknar en veterinärvårdsförsäkring som är lite billigare brukar den enbart täcka in olyckor, något som ska framgå i det finstilta. De flesta försäkringar har dessutom vissa undantag och begränsningar för sjukdomar. Något som för det mesta är kopplat till vilken hundras det handlar om. Många hundägare väljer att teckna en livförsäkring som ett tillägg om den inte ingår i försäkringen. Med hjälp av en livförsäkring kan du få ersättning om hunden skulle avlida av antingen en sjukdom eller av en olyckshändelse. En fullständig livförsäkring brukar oftast bara gälla fram till en viss ålder hos hunden. Du bör även ta i beaktande att hos olika bolag gäller livförsäkringen olika länge beroende på vilken hundras det gäller.

Utöver livförsäkring finns även flera andra varianter av tilläggsförsäkringar som man kan teckna, givet att de inte redan ingår i din hundförsäkring. Dessa kan exempelvis vara rehabilitering, medicin, användbarhetsförsäkring och undersökningar som inbegriper magnetröntgen, datortomografi, fluoroskopi och scintigrafi. Om du har en hund som du använder i ett speciellt syfte likt avel eller jakt kan du även behöva titta på ett antal specialförsäkringar som existerar. Dessa är utformade för att täcka specifika händelser som är vanligt förekommande inom just det syftet. Avelsförsäkring är ett exempel på detta.

En hundförsäkring skyddar inte mot skador som din hund är med och orsakar, exempelvis en trafikolycka. Däremot har oftast din hemförsäkring ett så kallat ansvarsmoment. Detta kan täcka det skadeståndsansvar som kan uppstå som hundägare.

Vad ska man tänka på om man har en gammal hund?

Man vill helst inte utsätta sin hund för några större operationer om åldern hos den är hög. Även en mindre skada eller sjukdom kan i slutändan bli dyr. Ju äldre en hund blir, desto oftare behöver den i regel dessutom besöka veterinären. En äldre hund kan till exempel drabbas av njursvikt och därmed behöva läggas in på ett djursjukhus. Även om ingen operation är nödvändig och även om hunden tillfrisknar snabbt kan det ändå bli en kostsam historia på grund av den akuta vistelsen på ett djursjukhus.

Hos många försäkringsbolag sänks veterinärvårdsbeloppet när hunden blir äldre. Detta sker oftast vid sju till åtta års ålder. Det finns dock försäkringsbolag som ej tillämpar någon sänkning på ersättningsbeloppet på grund av höjd ålder hos hunden.

Många hundägare väljer att teckna en livförsäkring som ett tillägg om den inte ingår i den ordinarie hundförsäkringen. Med hjälp av en livförsäkring ges du möjlighet att få ersättning om din hund skulle avlida av antingen en olyckshändelse eller en sjukdom. Vad som är viktigt att ha i bakhuvudet är att en fullständig livförsäkring oftast bara gälla fram till en viss ålder hos hunden. Du bör även ta i beaktande att hos olika bolag gäller livförsäkringen olika länge beroende på vilken hundras du har.

Vad ska jag tänka på om jag har en jakthund?

Det finns speciellt framtagna försäkringar för dig med jakthund. Dessa har oftast många likheter med en vanlig hederlig veterinärvårdsförsäkring. Men de är oftast anpassade för de typer av olyckor som kan påverka din hund till följd av jakt. Dessa försäkringar erbjuds oftast bara till personer som har ett jaktkort och jagar, alternativt som tränar inför en jakt med en hund. Om du kan visa upp ett medlemskap i en jaktklubb likt Jägarnas Riksförbund till exempel är det ofta möjligt att få en mindre rabatt på försäkringen.

En sak som brukar skilja en jakthundsförsäkring från en vanlig dito är att det ofta är ett större försäkringsbelopp inblandat. Detta eftersom det rent statistiskt är vanligare att en jakthund kan råka ut för en mer allvarlig skada. Utöver en livförsäkring kan en jakthundsförsäkring även erbjuda en så kallad användbarhetsförsäkring. Med en sådan Med en sådan kan du få ersättning om hunden råkar ut för en olycka eller skadar sig och därmed inte längre kan användas i jaktrelaterade sammanhang.

Vad ska jag tänka på om jag föder upp hundar?

Är du privatperson med en hund som snart ska få valpar eller om du är hunduppfödare som driver en kennel kan det vara läge att kika närmare på andra försäkringsalternativ. De allra flesta försäkringsbolag i Sverige med hundförsäkringar erbjuder även en förmånlig försäkring som riktar sig speciellt till dig som är hunduppfödare. Dessa går oftast att teckna redan vid en väldigt tidig ålder till skillnad från en vanlig hundförsäkring, oftast redan från födsel.

Som hunduppfödare kan man som säljare av hundar bli ersättningsskyldig om det skulle uppstå det som kallas för dolda fel. Med en specialförsäkring täcker man upp för eventuella sjukdomar och skador som man inte har hunnit upptäcka på valparna innan de säljs. En annan fördel som är vanlig bland försäkringar som riktar sig till dig som föder upp valpar är att någon form av rabatt allt som oftast brukar ingå.

Hundförsäkring med tandvård, vilka erbjuder det?

Det är inte ovanligt att en hund kan lida av tandlossning. Idag kan vissa, men långt ifrån alla, försäkringsbolag erbjuda en tandvårdsförsäkring som ett tillägg till din hundförsäkring. Detta för att bidra till en bättre djurhälsa och samtidigt minskat lidande. Hör direkt med ditt försäkringsbolag vad som gäller eftersom informationen kan ändras över tid.

Glöm inte att de flesta tandsjukdomar går att förebygga genom regelbunden tandborstning, därför är tandvård av hund viktigt. Tuggben är bra för tänderna. Men tuggben rengör inte lika effektivt som tandborstning. Tandborstning tar bort plack hos hunden och förebygger en rad olika tandproblem, inte minst tandsten.

Senast Uppdaterad: 2020-11-03 14:33:25

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
96 röster, Genomsnitt: 4.3 / 5

Testvinnare - Bästa Hundförsäkring

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu