Trafikförsäkring

Alla som äger en bil måste ha en trafikförsäkring. Detta är ett lagstadgat krav. Den som inte har någon trafikförsäkring riskerar att få tvingas betala en rejäl summa. Om man har bil kommer man alltså inte undan den här kostnaden. Däremot kan man se till att få en så prisvärd försäkring som möjligt. Det är onödigt att betala mer än man behöver. Och som vi kommer se skiljer sig priserna åt, även när det gäller vad man får för sin försäkring.

Men innan vi går in på det ska vi se vad en trafikförsäkring är, och varför man måste ha en.

Innehållsförteckning

Vad är en trafikförsäkring?

Som ordet antyder är det just en försäkring för den som vistas ute i trafiken. Alla som kör ett motordrivet fordon måste enligt lag ha en. Skulle något hända kommer denna försäkring, med vissa undantag, att täcka skador. Det rör sig om bland annat sådant som:

 

 • Vid olycka och skador får såväl förare som de personer som medföljer i bilen ersättning.
 • Om någon egendom skadas, eller någon sak, ersättas även detta. Det kan exempelvis vara last i en bil du krockat med. Det kan också vara sådant du kört på, som staket, husväggar, med mera.

 

Trafikförsäkringen gäller i mindre omfattning eller inte alls:

 

 • Om du kört vårdslöst och själv orsakat skadan.
 • Vid rattfylleri
 • För ditt eget skadade gods om du själv varit ansvarig för olyckan.

 

 

Vem är skyldig att teckna försäkring?

 

Det är bilens ägare som ska teckna försäkringen. Och detta ska göras direkt vid övertagandet av bilen.

 

Undantag: Om fordonet är avställt behövs ingen trafikförsäkring. Observera dock att den dag bilen åter är i trafik måste du enligt lag ha den försäkrad. Och detta samma dag. Det går inte att vänta en vecka och säga att man tecknar den senare.

 

Varför måste man ha en trafikförsäkring?

 

Trafikförsäkring krävs som en skyldighet mot andra i trafiken. Om du kör på något, skadar någon eller något, måste dessa får ersättning. Säg att du råkar köra på grannens bil en tidig morgon när det är stressigt och du ska till jobbet. Det kan bli en dyr historia om det vill sig illa. Att grannen skulle behöva stå för detta är knappast rimligt eftersom det var du som orsakade skadan. Men utan trafikförsäkring är det inte säkert att du skulle kunna betala de kostnader som krävs för att byta bakdörren eller lackera om ena sidan. För att din granne ändå inte ska bli lidande måste du alltså ha en försäkring.

 

Vad gäller din egen bil och dig själv är du dock inte tvungen att ha någon ytterligare försäkring. Det bestämmer du själv. Du måste dock vara medveten om vad som händer om du bara har det allra nödvändigaste, det vill säga enbart en trafikförsäkring. Som vi ska se finns det nämligen olika sorters försäkringar för den som är bilägare.

 

 

 

Olika alternativ för din trafikförsäkring

 

Man brukar dela in en trafikförsäkring i tre olika delar:

 

-     Trafikförsäkring (den obligatoriska)

-     Halvförsäkring

-     Helförsäkring

 

Vi ska titta lite närmare på vad var och en innebär.

 

Trafikförsäkring

 

Som redan nämnt är detta den obligatoriska delen. Den gäller som sagt för personer och egendom hos tredje part om det är du som är ansvarig för det som händer.

 

Halvförsäkring

 

 

Halvförsäkringen är steg två för de tre olika typer av försäkringar man kan ha.

 

När du köper en halvförsäkring ingår automatiskt den obligatoriska trafikförsäkringen. Men därutöver gäller den även för en del annat.

 

Detta andra brukar man kalla delkaskoförsäkring. Det är alltså den del av försäkringen som är utöver den trafikförsäkring som alla måste ha.

 

I denna delkaskoförsäkring ingår ekonomiskt skydd för:

 

PERSONEN (ägaren av bilen)

Här ingår i sin tur tre delar:

 

 • Krisskydd: Du får hjälp efter olycka att bearbeta den kris du råkat ut för, hos psykolog eller liknande.
 • Räddningsskydd: ersätter kostnad för bärgning och att du tar dig hem om bilen går sönder någonstans mitt på vägen.
 • Rättsskydd: Om du bli oense med någon om bilen täcker detta kostnader för advokat och domstol.

 

 

BILEN

 • Stöld: Om bilen blir stulen täcks detta av försäkringen. Detta gäller även om delar blir stulna, eller om bilen blir skadad vid ett inbrottsförsök.
 • Brand: Om bilen brinner får du ersättning. Märk dock att den inte täcker brand som uppstår av frost eller kortslutning, då en normalt skött bil normalt sett ska klara detta.
 • Glasskada: Försäkringen täcker alla glasen i bilen. Vanligtvis handlar det om stenskott, men det kan även vara annat.
 • Maskinskada: Motor och elektronik på bilen. Skulle detta gå sönder täcks detta av försäkringen. Det kan dock finnas vissa undantag beroende på bilens ålder. Kontrollera detta noggrant med försäkringsbolaget innan du tecknar försäkringen.

 

 

 

Helförsäkring

 

Helförsäkring är ytterligare ett steg uppför skalan när det gäller biförsäkring. Även här ingår trafikförsäkring, plus allt som ingår i halvförsäkringen. Men därtill är det ytterligare en hel del som täcks. Man kan säga att helförsäkring är så mycket skydd du kan få för dig och din bil när det handlar om en normal försäkring.

 

Så vad ingår då förutom det vi redan nämnt ovan i halvförsäkringen?

 

Vagnskadeförsäkring.

Det är inte alltid det uppkommer allvarliga skador på en bil. Alltså såpass allvarliga att den inte går att köra. Det kan vara lätt hänt att man missar något stängsel när man backar eller råkar skrapa emot en annan bil på parkeringsplatsen. Det är visserligen inte någon rolig upplevelse, men bilen är ändock i körbart skick.

 

Om du har en helförsäkring, och alltså en vagnskadeförsäkring, behöver du inte själv stå för hela kostnaden om det uppstår yttre skador på bilen. Visst, det kanske ”bara” är lite repad lack på ena dörren eller en skrapad fälg. Men sådana kostnader kan likväl springa upp i ganska stora summor. En repa på en dörr kan innebära att hela dörren måste bytas ut eller lackas om. Men har du helförsäkrat bilen så täcks som sagt även detta.

 

Tänk dock på att det här ingår en självrisk. Hur stor den är skiftar beroende på försäkringsbolag, men överlag kan man räkna med några tusenlappar.

 

Förutom vagnskadeförsäkring kan man också lägga till andra delar i försäkringen, allt efter vad man anser sig behöva. Det finns tilläggsförsäkringar för en hel del, men några av de vanligaste är:

 

Hyrbil: Om din bil är på reparation eller om den blir stulen får du hyrbil under den tid du är utan bil.

Drulleförsäkring: Är vad det låter - om du är oförsiktig och orsakar någon skada på bilen kan även detta täckas.

Olycksfall: täcker sådant som du kan behöva efter en olycka. Sjukgymnastik, särskild vård, osv.

Lägre självrisk: Om du blir påkörd på en parkering eller får skador efter att ha krockat med något vilt djur behöver du inte lägga ut lika mycket på självrisken.

 

 

 

Hur vet man vilken sorts försäkring man ska ha?

 

Alla måste som sagt ha en trafikförsäkring. Och även om denna täcker det viktigaste för tredje part, är den långt ifrån säker för din egen del. Det kan var dyrt att själv stå för alla kostnader om något hänt. Och det är precis vad man måste om man endast har trafikförsäkring.

 

Så även om det kan låta lockande att slippa några tusenlappar extra i kostnad har man mycket att vinna på att ta i alla fall en halvförsäkring.

 

Men hur vet man då om man ska välja hel- eller halvförsäkring för sin bil? Finns det några riktlinjer som talar om när det ena är bättre än det andra?

 

Ja, när det gäller om man ska ta halv- eller helförsäkring kan man oftast utgå från vissa grundläggande fakta om bilen. Visserligen finns det alltid gränsfall, men rent generellt kan man ändå se ett tydligt mönster för när det ena eller andra lämpar sig bäst.

 

När ska man välja halvförsäkring?

 

Halvförsäkring täcker alltså det inre på bilen, motor, elektronik, osv. Detta kommer man ganska långt med om man inte är väldigt noga med bilens yttre. Nu kan man kanske invända att de flesta är noggranna även med hur bilen ser ut, men här finns det ändå vissa skillnader. Den viktigaste av dessa är bilens ålder.

 

Äldre bil: En bil som har några år på nacken kanske redan är ganska sliten utanpå. Att då ha en helförsäkring och riskera att betala flera tusenlappar i självrisk kan kännas väldigt onödigt. I vissa fall kan självrisken till och med överstiga bilens värde.

 

Bilens skick: Är det ingen särskilt värdefull bil du har? Kanske är det en ”slit- och slängbil” som du fraktar saker i, och du är mån om den den rullar som den ska men inte om lacken glänser. Och om något händer kanske du till och med själv kan själv fixa till de skavanker som kan uppstå. Även i det här fallet räcker det bra med en halvförsäkring.

 

Som regel kan man säga att halvförsäkring är lämpligt om:

 

 • Du vill att försäkringen ska täcka det nödvändigaste för bilen, det vill säga ett visst skydd för det som krävs för att du ska kunna fortsätta använda bilen.
 • Du vill ha det personskydd som ingår för dig själv.
 • Du anser det inte värt pris och självrisk att försäkra även det yttre på bilen.

 

 

 

 

Och helförsäkring då – när ska man välja det?

 

Med en helförsäkring får du som sagt allt som ingår i en halvförsäkring – plus en vagnsskadeersättning. Därmed passar en helförsäkring bäst för:

 

Den som har en ny bil. Här är det så gott som självklart att välja en helförsäkring. Det är inte roligt att få repor i lacken eller plåten på en ny bil. Och då handlar det inte enbart om utseende. Repor måste åtgärdas för att det inte ska bildas rost i plåten. Det är alltså nödvändigt att laga repor som uppkommer, och på en ny bil kan det kosta en rejäl slant om man inte har alltsammans försäkrat.

 

Den som har en äldre bil som fortfarande är i bra skick. Visst, bilen kanske inte är alldeles ung, men även en äldre bil kan, om den är välskött, vara i såpass bra skick att det kan vara värt att ha den helförsäkrad. Så stirra dig inte alldeles blind på hur gammal bilen är. Se även i vilket skick den är. En bil som sköts och servas regelbundet kan klara många och långa mil innan den går i pension.

 

Överlag kan man säga att du får tänka till lite om det här. Är din bil värd de extra pengarna som en helförsäkring innebär? Överstiger bilens värde den självrisk du måste stå för om någon skada uppkommer?

 

Om svaren på de här båda frågorna är ja – då är det absolut värt att ta en helförsäkring!

 

 

Vad kostar en trafikförsäkring?

 

Hur mycket de olika försäkringarna kostar beror på olika faktorer.

 

 • Försäkringsbolag: alla bolag har sina egna priser och paket.
 • Vilken bil du har: ålder, skick, antal körda mil, om du tidigare råkat ut för olyckor.
 • Var du bor: var i landet du bor spelar också roll för priset. Dyrast är det i Stockholmsområdet och även i andra större städer.

 

Rent generellt är de olika priserna följande per år (siffrorna som anges är medelvärdet i landet):

 

Trafikförsäkring:  3400 kr

Halvförsäkring: 4100 kr

Helförsäkring: 6200 kr

 

Man får dock som sagt vara medveten om att det kan skilja flera tusenlappar beroende på om du bor i  Stockholm eller i högt upp i Norrland.

 

 

Sammanfattning

 

Att ha något mer än enbart den obligatoriska trafikförsäkringen lönar sig oftast, även för en äldre bil. Vilken sorts försäkring du ska välja är dock inte lika självklart.

 

Det bästa du kan göra när du bestämt dig för att teckna försäkring för din bil är helt enkelt att gå in på de olika försäkringsbolagens hemsidor och jämföra. På de flesta sidorna finns enkla formulär där du snabbt fyller i dina och bilens uppgifter, och lika snabbt får upp kostnaden.

 

I korthet kan man säga att du ska gå tillväga på följande sätt;

 

 1. Välj typ av försäkring
 2. Jämför priser som de olika bolagen erbjuder
 3. Kontrollera noggrant vad som ingår i varje försäkring, alltså vad de täcker

 

Om du går grundligt tillväga med dessa punkter, kommer du garanterat hitta den trafikförsäkring som passar just dig bäst.

 

 

 

 

 

 

Senast Uppdaterad: 2020-11-16 14:31:49

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
96 röster, Genomsnitt: 4.3 / 5

Testvinnare - Bästa Trafikförsäkring

Kommentera
Kommentarer

Ingen har kommenterat på denna sida ännu