Jämför försäkringar

Var och en som ska välja en försäkring, bör vara införstådd med vad ett försäkringsval innebär. Det är inte alltid helt lätt att förstå detaljerna, men att ha kunskap om de övergripande delarna som ingår, är en bra start. För att underlätta ditt val, har vi samlat den viktigaste informationen som du behöver på den här sidan. På det sättet kan du lätt sätta dig in i olika försäkringar och börja jämföra olika erbjudanden och aktörer. 

Hitta rätt försäkring 

 • sailboatBåtförsäkringEn båtägare vårdar sin båt minst lika ömt som en bilägare vårdar sin bil. I båtvården ingår det att titta över sina försäkringar. Det du behöver veta om då är att båtförsäkringen inte är obligatorisk, utan helt frivillig att teckna. Innehållet i en båtförsäkring varierar beroende på vilket basutbud du väljer. Det som täcks in kan bland annat vara ersättning vid skador och stöld. Försäkringen kan också ge skydd vid privat uthyrning, erbjuda rådgivning, sjöassistans och ge hjälp vid rättstvister gällande båten. Beroende på vilken båttyp du har och vilket försäkringsbolag, så kan premien variera.
 • carBilförsäkringTrafikförsäkringen är den obligatoriska delen av en bilförsäkring. Utöver denna kan du teckna hel- eller halvförsäkring, beroende på ditt behov. Under vissa omständigheter kan det också löna sig att teckna tilläggsförsäkringar. Priset på försäkringarna skiljer sig åt eftersom försäkringsbolagen gör olika bedömningar av risker. De olika målgrupper, som försäkringen inriktar sig mot, innebär också att vissa faktorer väger tyngre i bedömningen.  
 • house 1HemförsäkringEn hemförsäkring tillhör de viktigare försäkringarna du kan ha. Hemmet är trots allt den mest betydande platsen för många och därför värd att försäkra. Vid till exempel olyckshändelser på resor, skadegörelse, oförutsedda händelser i hemmet eller om du får cykeln stulen, kan hemförsäkringen komma in och täcka upp förlusterna. Hemförsäkringen ska alltså ses som en basförsäkring och något som tillkommer är en självrisk. Försäkringens pris varierar beroende på vilken typ av bostad du har och i vilket område du bor. Priserna brukar ligga runt 1 000 kr upp till 2 000 kr eller 3 000 kr per år.
 • walletInkomstförsäkringPå liknande sätt som en reseförsäkring kan kompletteras med tilläggsförsäkringar, kan en inkomstförsäkring komplettera arbetslöshetskassan. A-kassan ger dig upp till 33 000 kr per månad, före skatt. Om du vill få ut mer pengar per månad, bör du teckna en inkomstförsäkring. Den kan ge dig ersättning upp till 80 % av din lön. En inkomstförstärknings pris beror bland annat på vilken lön du haft, var du bor och vilken a-kassa du är med i. 
 • injuryOlycksfallsförsäkringOlycksfallsförsäkringen är till för att ge dig ersättning vid olycksfall. Vad som räknas som ett olycksfall är en yttre händelse, av något slag. Det kan till exempel vara en förfrysning, en trafikolycka eller ersättning vid sjukhusvistelse. Försäkringen måste tecknas innan en eventuell händelse. Ersättningsbeloppen varierar bland annat med din ålder. Generellt sett kan man säga att ju äldre du blir, från 65 år, desto lägre ersättning kan du få. En olycksfallsförsäkring kan också upphöra vid en viss ålder. Priset för försäkringarna varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du valt och din ålder. Premien brukar dock hamna runt 100 kr per månad upp till 200 kr, eller 300 kr, beroende på försäkringsbolag. 
 • suitcasesReseförsäkringEn grundläggande reseförsäkring ingår i hemförsäkringen. Den gäller för resor som varar upp till 45 dagar och ibland 60 dagar. Om du är borta en längre tid än så, är det en bra idé att lägga till en extraförsäkring. Det går att förlänga hemförsäkringens reseförsäkring, men det kan ge fler fördelar och högre ersättning att teckna en separat försäkring. Fördelarna med en reseförsäkring är att det täcker sådan som bagageförseningar, missade flyg och sjukvårdskostnader på resan. Premierna står i relation till vilket skydd du vill ha. De kan dock uppgå till några tusen per år, beroende på försäkringsbolag. 
 • cocker spanielHundförsäkringAtt försäkra sin hund kan jämföras med att skaffa en olycksfalls- eller livförsäkring åt sig själv. Om något skulle hända din hund kan det bli dyrt ganska fort, i värsta fall. Veterinärkostnader kan vara höga och en hundförsäkring är till för att täcka upp de största delarna av dessa. Försäkringsbolagen tar ut olika premier och dessa varierar med valt försäkringsbelopp, eventuella tillägg, såsom livförsäkring, och självrisk samt hundras och ålder. Priset brukar ligga runt 200 kr i månaden, upp till cirka 400 kr. 
 • catKattförsäkringDet sägs att katten har nio liv, men även en katt kan skadas, bli sjuk, eller råka ut för annan olycka. Det som då kan underlätta är om du har en kattförsäkring. Försäkringen är, på samma sätt som hundförsäkringen, främst till för att täcka veterinärkostnader. Utan en försäkring kan det bli dyrt med operationer, eller annan behandling. I vissa fall kan det kosta fler tusen. Om du tecknar försäkringen när katten är unge, kan du vara säker på att den täcker så mycket som möjligt. Premierna för en kattförsäkring hamnar ofta runt 100 kr, upp till 300 kr i månaden.

Försäkringar ger dig trygghet

Försäkringar gör din vardag lite tryggare. Nästan alla i Sverige har minst en försäkring - många har till och med flera. Med hjälp av en försäkring skyddar du både dig själv och din privatekonomi, om något dåligt skulle råka hända.

Genom olika personförsäkringar kan du få pengar om du skulle råka ut för en olycka på jobbet eller när du befinner dig på resande fot. Försäkringar kan även betala ut ersättning till dig om ditt hus skulle brinna ner, eller om det uppstår skador på en bil eller båt som du äger.

Med försäkringar vågar du mer

Genom att teckna en försäkring, ger det dig inte bara trygghet, utan det kan även göra att du vågar ta risker. En reseförsäkring kan till exempel få dig att ge dig ut på en resa som annars vore för riskabel. Med en försäkring som täcker upp för eventuella olyckor eller missöden, behöver du inte oroa dig för dessa händelser. 

Arrangera försäkringar

Sortera ut de mest användbara försäkringarna.

Försäkringar behövs - men se över ditt behov

Några försäkringar är viktiga att teckna, eftersom de täcker upp flera olika eventuella händelser. Andra försäkringar bör du fundera över huruvida du behöver dem, eller inte. Förutsatt att du har disciplin när det kommer till att spara pengar, kan du också fundera på om det går att lägga upp en buffert. Det kan bli billigare än att teckna försäkringar. En tillräcklig buffert kan vara svår att spara ihop och därför kan det vara till stor nytta att teckna ett antal försäkringar. Det du då kan fundera över är:

 • Hur ser mitt behov ut?
 • Vad har jag som är värt att försäkra?
 • Kan jag spara ihop en buffert istället för att försäkra?
 • Hur klarar jag olika situationer?
 • Vad gör jag om det värsta inträffar?

Mycket handlar alltså om hur du bedömer din, eller er, situation. Helhetsbilden av hushållets risker, ekonomi och förhållanden är viktiga att tänka över.

 

Försäkringar - det du behöver veta 

Vilka försäkringar måste du ha?

Det finns några försäkringar som du har svårt att klara dig utan. En försäkring måste du ha, eftersom det finns lagkrav på det.

 • En trafikförsäkring måste du ha till alla registrerade motorfordon. Trafikförsäkringen ersätter skador på passagerare, förare och annans egendom. 

Vilka är de viktigaste försäkringarna?

Det finns en lång rad olika försäkringar och du bör alltid fundera vad som passar dig bäst innan du bestämmer dig. Både priser och villkor kan skilja sig åt nämligen. En del vill ha de bästa villkoren, andra vill ha det billigaste alternativet. Det går även bra att använda ett eller flera försäkringsbolag. Men tre försäkringar sticker ut. De vanligaste försäkringarna man har är hemförsäkring, inkomstförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om du har till exempel en bil är det också vanligt med hel- eller halvförsäkring till denna.

 • En hemförsäkring bör alla ha. Hemförsäkringen, som egentligen är ett paket av försäkringar, ger skydd och ersättning vid bland annat inbrott, brand, skadestånd och resor.
 • När du börjar bli lite äldre kan en inkomstförsäkring vara en god investering om du skulle bli arbetslös. Det täcker skillnaden mellan arbetslöshetskassan upp till 85 procent av din nuvarande lön.
 • Med en sjuk- och olycksfallsförsäkringkan man få ersättning för många olika slags sjukdomar. Även om man skadar tänderna eller bryter benet i skidbacken. Du kan även få ekonomiskt skydd om det inte längre skulle gå att arbeta.
 • Halv- eller helförsäkringen för din bil är båda frivilliga att teckna, men täcker mer än trafikförsäkringen. Halvförsäkringen ger dig bland annat ersättning för en del skador på ditt fordon. En helförsäkring ersätter ytterligare skador på ditt fordon såsom plåtskador.
 • Den grundläggande reseförsäkringen ingår i hemförsäkringen. För den som inte har en hemförsäkring, är det bra att ha en separat reseförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning vid sjukdom eller olycka.

Visste du att
Tips!
En kompletterande reseförsäkring ingår i flera kreditkort. Om du betalar resan med ett kreditkort ger det ersättning vid flera händelser som kan uppstå. Dessutom reducerar det ofta självrisken.

Vilka försäkringar är bra att ha?

Alla försäkringar är inte nödvändiga, men de kan vara nog så viktiga ändå. Därför bör du alltid se över din situation lite extra när det kommer till sådant som går att försäkra, men där din specifika situation blir avgörande. 

 • I vissa fall kan en tandvårdsförsäkring var bra att ha. Det den ger är ett skydd mot höga tandvårdskostnader, upp till ett maxtak.
 • Försäkringar till husdjur är något husdjursägare bör överväga att skaffa. Veterinärkostnader kan bli höga och en kattförsäkring, eller hundförsäkring, kan reducera beloppen avsevärt.   
 • Båtförsäkringen ger dig en extra trygghet vid olycka eller stöld av till exempel båtdelar.

Övriga försäkringar

I princip kan går det att säga att vad som helst kan försäkras. En fotbollsspelare kan försäkra sina fötter och en pianist sina händer. I dessa fall handlar det om vad det kostar, hur hög premien blir, och vad de får ut av försäkringen. Samma princip gäller andra försäkringar såsom produktförsäkringar. I kategorin "övriga försäkringar" hittar vi alltså exempel på sådana försäkringar som antingen är mycket beroende av situation, eller sådana som går att teckna, men som inte är de mest nödvändiga.

 • En ID-skyddsförsäkring ger dig ett extra skydd i en tid när identitetsstölderna ökar. Tänk dock på att hemförsäkringen många gånger ger dig hjälp vid ID-stöld.
 • Diagnosförsäkringar gäller för specifika sjukdomar, förutsatt att du tecknar dem innan du blir sjuk. 
 • En assistansförsäkring kan många gånger vara en utgift som är värd att ta. Speciellt om du använder bilen mycket. Du får hjälp med bland annat bärgning.

Dubbla försäkringar

Varje försäkringstagare bör se upp med att hamna i vissa fällor. Försäkringar och de villkor som gäller kan vara snåriga. Det är lätt att teckna försäkringar som du egentligen inte har ett behov av, eftersom de ingår i försäkringar som du redan har. När du tecknar en ny försäkring bör du alltså se över de du redan har. Överlappar den nya försäkringen med någon du redan har? Eller kompletterar den befintliga försäkringar på ett bra sätt? Hemförsäkring är ett bra exempel på försäkring som kan kompletteras. 

Vad ska du tänka på när du tittar på en försäkring?

Pris blir en allt viktigare faktor för försäkringar. Du kan spara många tusenlappar på att jämföra och byta försäkringar. Samtidigt är det inte alltid så enkelt att jämföra en försäkring med en annan rakt av.

 • check 2Premien: Har du ett brandlarm hemma, bilen parkerad i ett låst garage och en uppkopplad kamera i hemmet? Detta kan innebära att du får en billigare premie från försäkringsbolaget och därmed sparar pengar. Titta gärna i villkoren vad som gäller.Utöver pris behöver man titta på försäkringsskyddet och vad som ingår för att vara säker på att vi får det skydd vi behöver - när vi behöver det.
 • check 3Försäkringsskydd: Utöver pris behöver man titta på försäkringsskyddet och vad som ingår för att vara säker på att vi får det skydd vi behöver - när vi behöver det.
 • check 6Teckna i tid: Vänta inte tills det är för sent utan teckna rätt försäkring i tid. Du vill inte stå utan försäkring den dagen olyckan står för dörren.
 • check 4Kundnöjdhet: Kontrollera hur nöjda bolagets kunder innan du köper en försäkring. Är du noggrann kan du även se efter vem som är försäkringsgivare, och att de har tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet.
businessman hand stopping falling wooden blocks dominoes4

Låt inte gamla försäkringar komma i vägen för nya.

Vad ska du tänka på när du byter försäkring?

Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år. Oftast kan du bara byta din hem-, villa- bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen.

 • Jämför alltid försäkringens pris med innehållet! Känn efter om det passar dig.
 • Det är viktigt att ta reda på när din gamla försäkring går ut.
 • Sök och teckna den nya försäkringen innan du avslutar din gamla försäkring!
 • Begär alltid en skriftlig uppsägning från ditt gamla försäkringsbolag.

Hur kan du som privatperson jämföra försäkringar?

Idag finns det en uppsjö av försäkringsbolag som erbjuder olika försäkringar för alla möjliga tillfällen. Vi vill ge dig möjlighet att enkelt och smidigt kunna jämföra olika försäkringar samtidigt som du kan lära dig mer om hur dessa fungerar.

På vår webbplats har vi listat en rad olika försäkringar och fyllt på med mer information om hur dessa fungerar. Allt för att du själv ska kunna ta det beslut som passar dig och din familj bäst.

Frågor och svar om försäkringar

Vad är en försäkring?

En försäkring är ett sätt att dela risker mellan olika personer eller företag. Idén med försäkringar bygger på att risken ska sättas i relation till en premie, som var och en betalar. Premien baseras dels på vad försäkringen gäller och dels på den risk som den enskilde försäkringstagaren för med sig. För försäkringskollektivets del, alltså de personer eller företag som tecknat försäkringen, är en försäkring också ett sätt att uppmuntra risktagande. Om olyckan skulle vara framme för en försäkringstagare, står försäkringsbolaget för kostnaden. Detta finansieras, som sagt, genom de premier som betalas in.

Hur beräknas försäkringspremier?

Premierna som du som försäkringstagare betalar in beräknas på din risk i förhållande till det som försäkras och i förhållande till de andra försäkringstagarnas premier. För att sätta rätt pris på premierna samlar försäkringsbolagen in data och statistik. Ju fler försäkringstagare som det samlas in information om, desto bättre kan bolagen beräkna premierna. För försäkringsbolagen gäller också att ju fler risker man kan beräkna, desto mer kan man också försäkra. Om försäkringsbolaget har dåligt underlag kan premierna sättas för högt, eller för lågt. Detta kan skrämma bort dig som ska teckna en försäkring, eller i värsta fall försätta försäkringsbolaget i konkurs. 

Varför finns det en självrisk?

Var och en bör vara medveten om att försäkringar kan ändra beteenden. Om du till exempel tecknar en försäkring för din båt som täcker upp kostnaderna för alla olyckor, blir du eventuellt också mer riskbenägen. En självrisk är alltså till för att få dig att ta ansvar och för försäkringsbolagets del för att förhindra att premierna höjs. Självrisken innebär att du betalar en viss del av kostnaden vid en olycka, resten täcks av försäkringen.

Vad är återförsäkring?

Återförsäkring är ett sätt för försäkringsbolagen att hantera större kostnader vid olyckor, som kan vara svåra för det enskilda bolaget att ta. Försäkringsbolagen kan alltså i sin tur försäkra delar av verksamheten via andra, större, försäkringsbolag.

Senast Uppdaterad: 2021-04-04 12:11:50

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
51 röster, Genomsnitt: 4.2 / 5

Testvinnare - Bästa Försäkringar